Overige frequenties

Frequentie in MHz Gebruik


26.1500 - 26.8100 AM-Oproepsystemen
26.9650 - 27.4050 CB-band (27 MHz), 40 kanalen 11 meter goedgekeurd.
27.4150 - 27,9999 11 meter (ilegaal)
28.0000 - 29,7000 10 meter (amateurband)
30.0350 - 30.2650 Radiografische afstandsbesturing
31.0375 - 31.3250 Draadloze telefoons CT 0, 12 kan. basisset (huistelefoon oud)
35.0100 - 35.2000 Radiografische afstandsbesturing
35.0100 - 35.2000 Radiomodelbesturing
36.6200 - 38.7800 Draadloze microfoons
39.9375 - 40.2125 Draadloze telefoons CTO,12 kan. handset
40.6650 - 40.6950 Radiografische afstandsbesturing
46.6100 - 46.9700 Draadloze telefoons, 10 kan. basispost
47.7500 - 67.7500 Televisiekanalen 2 t/m 4, band 1
49.6700 - 49.9700 Draadloze telefoons, 10 kan. handset
50.0000 - 52.0000 Radio-zendamateurs, 6 m-band
68.1000 - 69.0000 Bedrijfsalarmering
70.2000 - 70.5000 Draadloze telefoons, basis
73.0000 - 74.7875 Koninklijke Marechaussee KMAR, mobiel
74.2125 - 78.7000 Landelijke politiediensten, mobiel
74.2950 - 74.7950 Nederlandse Rode Kruis, mobiel
81.2800 - 81.9200 Koninklijke Marechaussee KMAR, basispost
84.0125 - 87.2750 Landelijke politiediensten, basispost
84.2950 - 84.6950 Nederlandse Rode Kruis, basispost
87.5000 - 108.0000 FM Omroepband
108.1000 - 118.0750 Luchtvaart, vliegbakens
118.1000 - 121.5000 Luchtvaart, luchthavens
122.2000 - 122.6000 Particulier vliegverkeer
122.7000 - 131.2000 Luchtvaart, verkeersleiding
131.3000 - 132.0000 Luchtvaart-maatschappijen
132.0500 - 137.0000 Luchtvaart, verkeersleiding
137.0000 - 138.0000 Weersatellieten, bosbrandbewaking
138.0000 - 144.0000 Satelietverkeer, Koninklijke Luchtmacht
144.0000 - 146.0000 Radio/TV zendamateurs, 2 meter-band
146.0100 - 148.3875 Rampenbestrijding
149.1625 - 149.6875 Industrie en bedrijven
149.4875 - 149.8375 Douane- en Rijksinspectiediensten, mobiel
149.6375 - 150.2375 Taxibedrijven
149.9100 - 150.0300 Satellietnavigatie
150.0875 - 150.3625 Provinciale- en gemeentelijke nutsbedrijven, mobiel
150.4125 - 151.6875 Industrie en bedrijven
151.4875 - 151.9125 Taxibedrijven
151.7125 - 152.0875 Linkverbindingen commandonet Brandweer
151.9375 - 152.2125 Particuliere diensten
152.2625 - 152.6125 Artsen en para-medische diensten
152.4125 - 152.8375 Provinciale- en gemeentelijke nutsbedrijven, simplex
152.8625 - 152.9875 Industrie en bedrijven
153.7500 - 154.0000 Telemetrie, alarmering en beveiliging
153.7875 - 154.0625 Brandweer portofoonkanalen
154.0875 - 154.4375 Douane- en Rijksinspectiediensten, basispost
154.2375 - 154.8375 Portofoonkanalen politie, verkeersakties, inrichtingen
154.6875 - 154.9625 Provinciale- en gemeentelijke nutsbedrijven, basispost
154.9875 - PTT semafoonnet 3 en semafoonalarm brandweer
155.1625 - 155.5875 Gemeentelijke vervoersbedrijven
155.3875 - 155.8875 Industrie en bedrijven
155.9125 - 155.9375 Koninklijke Nederlandse Wielrijders Unie, KNWU
156.0000 - 158.0250 Landelijk Marifoonnet, scheepvaart
158.0500 - 158.3300 Provinciale- en gemeentelijke elektriciteitsbedrijven, mobiel
158.3500 - 158.5100 Bewaking- en beveiligingsdiensten
158.5300 - 159.0700 Taxibedrijven
159.0900 - 159.2500 Provinciale en gemeentelijke nutsbedrijven, mobiel
159.2700 - 159.4300 Reservekanalen
159.4500 - 160.5900 Industrie en bedrijven
160.6300 - 162.6300 Landelijk Marifoonnet, scheepvaart
162.6500 - 162.9300 Provinciale- en gemeentelijke elektriciteitsbedrijven basis
162.9500 - 163.1100 Industrie en bedrijven
163.1300 - 163.2900 Gemeentelijke- en overheidsdiensten
163.3100 - 163.4700 Overheidsdiensten en gemeentelijke nutsbedrijven
163.4900 - 163.6700 Nederlandse Gasunie en gemeentelijke nutsbedrijven
163.6900 - 163.8500 Overheidsdiensten en nutsbedrijven, basispost
164.0500 - 164.7700 Industrie en bedrijven, brandmelding en bewakingsdiensten
164.4300 - 164.5900 Luchthavens, basis
164.7900 - 164.9500 Loon- en transportbedrijven
164.9500 - 165.1900 Industrie en bedrijven, reddingswezen KNBRD
165.2100 - 165.6900 Industrie en bedrijven in het Rijnmondgebied
166.4500 - 166.6100 Nederlandse Spoorwegen, trein
166.6300 - 166.7900 Spoorwegpolitie, NS
166.8100 - 167.1700 Nederlandse Spoorwegen, VL-post
167.1900 - 167.5300 Reservekanalen, bosbrandbewaking
167.5500 - 168.0900 GGD-Ambulance en Brandweerkanalen
168.1100 - 168.2700 PTT EMS-Koerierdiensten
168.2900 - 168.6500 Gemeentelijke- en overheidsdiensten
168.6700 - 168.8300 Industrie en overheidsinstellingen, portoverkeer
169.4000 - 169.8000 Semafoonnetwerk Ermes
170.1100 - 170.2900 Van Gend en Loos, vrachtvervoer
170.3100 - 170.9500 Industrie en bedrijven
171.0500 - 171.2100 Nederlandse Spoorwegen, VL-post
171.4100 - 171.7700 Nederlandse Spoorwegen, trein
171.7900 - 172.2900 Industrie en bedrijven
172.3300 - 172.5100 Mobiele Eenheid ME, bewaking van inrichtingen en verkeersdiensten
172.5300 - 173.0500 Gereserveerd voor overheidsdiensten
173.0700 - 173.5700 Industrie en bedrijven in zeehavens
173.5800 - 174.5200 Luchthaven Schiphol, trunkingnetwerk basis
174.5500 - 174.9900 Industrie en bedrijven in het Rijnmondgebied
175.2500 - 229.7500 Televisiekanalen, 5 t/m 12, band 3
176.0000 - 177.4000 Havenbedrijven Rijnmondgebied
178.1800 - 179.1200 Luchthaven Schiphol, trunkingnetwerk handset
223.0100 - 235.0000 Navigatie luchtverkeer
235.0000 - 267.0000 Militair luchtverkeer
267.0000 - 273.0000 Afstandbestuurde satellieten
272.0000 - 273.0000 Data-overdracht satellieten
273.0000 - 328.6000 Militair luchtverkeer
328.6000 - 335.4000 Navigatie luchtverkeer
399.9000 - 400.0500 Satellietnavigatie
400.0000 - 406.1000 Satellietnavigalie
400.1000 - 409.0000 Radio astronomie
400.1700 - 401.0000 Weersatellieten, hulpsystemen en ruimte-onderzoek
401.0000 - 402.0000 Weersatellieten, data-overdracht, vast en mobiel
402.0000 - 403.0000 Weersatellieten, hulpsystemen, vast en mobiel
403.0000 - 406.0000 Besturing van weersatellieten, vast en mobiel
406.0000 - 406.1000 Navigatiesatellieten
406.1000 - 409.0000 Gereserveerd voor Radio-astronomie
409.0000 - 410.0000 Linkverbindingen commandonet Brandweer
410.0000 - 414.0000 Landelijk trunkingnet Traxys, mobiel
415.0125 - 420.0000 Semi trunkingnet, mobiel o.a. Combonet, RWS
415.3750 - 417.5000 Linkverbindingen commandonet Brandweer
415.6750 - 417.7875 Datacommunicatie RAM mobile data (mobiel)
420.0000 - 424.0000 Landelijk trunkingnet Traxys, relaispost
425.0000 - 430.0000 Semie trunkingnet, relaisposten, o.a. Combonet, Rijkswaterstaat
425.6750 - 427.7875 Datacommunicatie RAM mobile data, relaispost
430.0000 - 440.0000 Radio/TV-zendamateurs, 70 cm-band
441.0000 - 444.0000 Bewaking van vliegvelden
444.0000 - 449.9800 Brandweer- en GGD-diensten op vliegvelden
433.0750 - 434.77500 LPD
446.00625 - 446.09375 PMR
449.0000 - 450.3300 Vaste- en mobiele diensten
450.3500 - 450.5700 Regionale verbindingen, landelijke organisaties
450.5900 - 450.7500 Telemetrie
450.7700 - 451.2900 Linkverbindingen voor overheidsinstellingen
451.3100 - 455.7300
455.7500 - 456.0900 Industrie en bedrijven, portoverkeer
456.1100 - 456.4700 Landelijk mobilofoonnet, diverse toepassingen
456.4900 - 457.2100 Landelijke politiediensten, mobiel
457.6000 - 458.1250 Telerail, Nederlandse Spoorwegen, mobiel
458.1500 - 458.3100 InterGemeentelijk Radionet Politie INRAP, buro's
458.3300 - 458.6900 Industrie en bedrijven
458.7100 - 459.0500 Landelijke politiediensten, mobiel
459.0700 - 459.4300 Algemene verkeersdienst Driebergen AVD, mobiel
459.4500 - 459.6100 Industrie en bedrijven, portoverkeer
459.6300 - 459.7900 Landelijk net Wegenwacht, mobiel
460.0000 - 461.2900 Linkverbindingen voor overheidsinstellingen
461.3100 - 465.7300 Mobiele telefoonnet NMT 2, relaisstations
465.7500 - 466.0900 Industrie en bedrijven
466.1100 - 466.4700 PTT/NOS-straalverbindingen
466.4900 - 467.2100 Landelijke politiediensten, relaisposten
467.6000 - 468.1250 Telerail, Nederlandse Spoorwegen, relaisposten
468.1500 - 468.3100 InterGemeentelijk Radionet Politie INRAP, relaisposten
468.3300 - 468.6900 Industrie en bedrijven
468.7100 - 469.0500 Landelijke politiediensten, relaisposten
469.0700 - 469.4300 Algemene Verkeersdienst Driebergen AVD, relaisposten
469.4500 - 469.6100 Bewaking rijksgebouwen, Rijkswaterstaat RWS
469.6300 - 469.7900 Landelijk net Wegenwacht, basispost
471.2500 - 853.7500 Televisiekanalen 21 - 65, UHF-band 4 en 5
864.1500 - 868.0500 PTT Telecom GreenpointlTelepoint, simplex


914.0125 - 914.8000 Draadloze telefoons CT-1, handset
933.1125 - 934.9875 Short Range Radio, kan 1-80 (nog niet in gebruik)
959.0000 - 959.8000 Draadloze telefoons CT 1, basis
960.0000 - 1215.0000 Luchtvaartnavigatie (DME-bakens)
1215.000 - 1240.0000 Data-overdracht satellietnavigatie
1240.000 - 1300.0000 Radio/TV-zendamateurs (23 cm-band)


 

FREQUENTIE GOLFLENGTE OPMERKINGEN
9 - 14 kHz 33,3 - 21,4 km radionavigatie/locatie
148,5 - 283,5 kHz 2018,8 - 1057,5 m langegolf, alleen Region 1
526,5 - 1606,5 kHz 569,4 - 186,6 m middengolf, AM radio
2,3 - 2,498 MHz 130,3 - 120,0 m 120 m kortegolf, niet in Nederland
3,2 - 3,4 MHz 93,7 - 88,2 m 90 m kortegolf, niet in Nederland
3,95 - 4,0 MHz 76,9 - 75,9 m 75 m kortegolf
4,75 - 5,06 MHz 63,1 - 59,2 m 60 m kortegolf, niet in Nederland
5,95 - 6,2 MHz 50,4 - 48,4 m 49 m kortegolf
7,1 - 7,35 MHz 42,2 - 40,8 m 41 m kortegolf
9,4 - 9,9 MHz 31,9 - 30,3 m 31 m kortegolf
11,6 - 12,1 MHz 25,8 - 24,8 m 25 m kortegolf
13,36 - 13,41 MHz 22,44 - 22,36 m laagste band, toegewezen aan radioastronomie; straling van zon en Jupiter
13,57 - 13,87 MHz 22,1 - 21,61 m kortegolf
15,1 - 15,8 MHz 19,9 - 19,0 m 19 m kortegolf
17,48 - 17,9 MHz 17,2 - 16,7 m 16 m kortegolf
18,9 - 19,02 MHz 15,86 - 15,76 m kortegolf
21,45 - 21,85 MHz 13,98 - 13,72 m 13 m kortegolf
25,67 - 26,1 MHz 11,68 - 11,49 m 11 m kortegolf
26,96 - 27,41 MHz 11,12 - 10,94 m 27 Mc MARC - CB
47 - 68 MHz 6,38 - 4,41 m televisie kanalen 2-4, band I
87,5 - 108 MHz 3,43 - 2,78 m FM radio
108 - 137 MHz 2,78 - 2,19 m luchtvaartcommunicatie
174 - 230 MHz 1,72 - 1,30 m televisie kanalen 5-12, band III
230 - 470 MHz 1,30 - 0,64 m televisie kanalen S11-S41, upper band en extended band
470 - 790 MHz 63,8 - 37,9 cm televisie kanalen 21-59, band IV
790 - 960 MHz 37,9 - 31,2 cm televisie + andere diensten; normaliter stopt TV bij 862 MHz (kanaal 69)
864 - 868,1 MHz
914 - 915 MHz
959 - 960 MHz
34,7 - 31,2 cm draadloze telefonie in Nederland
876,1 - 913,9 MHz
921,1-958,9 MHz
34,2 - 31,3 cm GSM in Nederland
1,400 - 1,427 GHz 21,4 - 21,0 cm interstellair neutraal atomair waterstof op 1,420406 GHz
1,452 - 1,492 GHz 20,6 - 20,1 cm (satelliet)omroep
1,670 - 1,675 GHz
1,710 - 1,785 GHz
17,95 - 16,80 cm mobiele telefonie in Nederland
1,7101 - 1,8799 GHz 17,53 - 15,95 cm GSM 1800 in Nederland
1,880 - 1,900 GHz 15,95 - 15,78 cm DECT, draadloze telefonie in Europa
1,8999 - 2,1697 GHz 15,78 - 13,82 cm UMTS in Nederland
2,400 - 2,4835 GHz 12,49 - 12,07 cm Bluetooth frequenties in Europa en USA; Frankrijk, Spanje en Japan hebben een iets kleiner bereik
2,4 - 2,5 GHz 12,5 - 12,0 cm ISM banden (industrial, scientific, medical); de magnetron zit meestal op 2,45 GHz
2,52 - 2,67 GHz 11,9 - 11,2 cm satellietomroep
3,4 - 4,2 GHz 8,8 - 7,1 cm satellietverbindingen; C-band satelliet-TV
10,7 - 11,7 GHz 28,0 - 25,6 mm satellietverbindingen; Ku-band van satelliet-TV loopt van 10,7-12,75 GHz
11,7 - 12,5 GHz 25,6 - 24,0 mm (satelliet)omroep
12,5 - 13,25 GHz 24,0 - 22,6 mm satellietverbindingen
21,4 - 22 GHz 14,0 - 13,6 mm satellietomroep
40,5 - 42,5 GHz 7,40 - 7,05 mm (satelliet)omroep
84 - 86 GHz 3,57 - 3,49 mm (satelliet)omroep
248 - 250 GHz 1,21 - 1,20 mm hoogste in Nederland toegewezen band; amateurradio
265 - 275 GHz 1,13 - 1,09 mm hoogste band, toegewezen aan radioastronomie; moleculen C2H, HCN, HCO+
275 - 400 GHz 1,09 - 0,75 mm nog niet toegewezen
997,155 GHz 0,301 mm hoogste frequentie waar radioastronomie in geïnteresseerd is; SiO molecuul
Rating: 2.8212765957447 sterren
235 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

jurrie
2 jaar geleden

zin er ook frequenties die nog in ge bruik zijn die nog goed doen mail mij dan m trug

Jaap Bruin
5 jaar geleden

Veel van de bovenaan gegeven frequenties worden niet meer gebruikt, tijd voor een aanpassing.

f.a.jansen
6 jaar geleden

mogen wij een draadloze koptelefoon gebruik VHF 199,1 - 205,5 MHz. in een zaaltje op afstand 10 meter gebruiken

wolter
9 jaar geleden

De site ziet er prima uit duudelijk en overzitelijk
ik heb een vraag ik ben op zoek naar de frequentie van de 40cm en de 90cm in de plaats Meppel in Drenthe en 20cm