E200-299

Anti-oxidanten

2 van de 55 stoffen zijn veilig.

E200 – Zeer gevaarlijk
Sorbinezuur, natuurlijk of synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: Gaat een chemische reactie aan met andere additieven, onderzoek heeft vastgesteld dat dit additief enzymatische systemen in het lichaam kan verstoren wat veel schade aan kan richten.

E201 – Zeer gevaarlijk
Natriumsorbaat, chemisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: Gaat een chemische reactie aan met andere nitraten, veroorzaakt geboorteafwijkingen, astma, netelroos, neusverkoudheid, darmstoornissen.

E202 – Zeer gevaarlijk
Kaliumsorbaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: Gaat een chemische reactie aan met andere nitraten, veroorzaakt geboorteafwijkingen, astma, netelroos, neusverkoudheid, darmstoornissen.

E203 – Zeer gevaarlijk
Calciumsorbaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: Gaat een chemische reactie aan met andere nitraten, veroorzaakt geboorteafwijkingen, astma, netelroos, neusverkoudheid, darmstoornissen.

E201 tot en met 203 hebben dezelfde gezondheidsrisico’s.

E210 – Zeer gevaarlijk
Benzoezuur, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: hyperactiviteit, astma, oogirritaties, netelroos, darmstoornissen, groeiaandoeningen, slapeloosheid, gedragsstoornissen, daarnaast schaad dit additief het bloed, zijn er verbanden gelegd met leukemie, geld als kankerverwekkend.

E211 – Zeer gevaarlijk
Natriumbenzoaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: hyperactiviteit, astma, oogirritaties, netelroos, darmstoornissen, groeiaandoeningen, slapeloosheid, gedragsstoornissen, daarnaast schaad dit additief het bloed, zijn er verbanden gelegd met leukemie, geld als kankerverwekkend.

E212 – Zeer gevaarlijk
Kaliumbenzoaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: hyperactiviteit, astma, oogirritaties, netelroos, darmstoornissen, groeiaandoeningen, slapeloosheid, gedragsstoornissen, daarnaast schaad dit additief het bloed, zijn er verbanden gelegd met leukemie, geld als kankerverwekkend.

E213 – Zeer gevaarlijk
Calciumiumbenzoaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: hyperactiviteit, astma, oogirritaties, netelroos, darmstoornissen, groeiaandoeningen, slapeloosheid, gedragsstoornissen, daarnaast schaad dit additief het bloed, zijn er verbanden gelegd met leukemie, geld als kankerverwekkend.

E210 tot en met 213 hebben dezelfde gezondheidsrisico’s.

E214 – Zeer gevaarlijk
Ethyl 4-hydroxybenzoaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, hyperactiviteit, astma, netelroos, slapeloosheid, verdoving, vaatverwijding, krampen.

E215 – Zeer gevaarlijk
Ethyl 4-hydroxybenzoaat natriumzout, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, hyperactiviteit, astma, netelroos, slapeloosheid, verdoving, vaatverwijding, krampen.

E216 – Zeer gevaarlijk
Propyl 4-hydroxybenzoaat, synthetisch consrveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, hyperactiviteit, astma, netelroos, slapeloosheid, verdoving, vaatverwijding, krampen.

E217 – Zeer gevaarlijk
Propyl 4-hydroxybenzoaat natriumzout, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, hyperactiviteit, astma, netelroos, slapeloosheid, verdoving, vaatverwijding, krampen.

E218 – Zeer gevaarlijk
Methyl 4-hydroxybenzoaat, synthetisch consrveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, hyperactiviteit, astma, netelroos, slapeloosheid, verdoving, vaatverwijding, krampen.

E219 – Zeer gevaarlijk
Methyl 4-hydroxybenzoaatnatriumzout, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, hyperactiviteit, astma, netelroos, slapeloosheid, verdoving, vaatverwijding, krampen.

E214 tot en met 219 hebben dezelfde gezondheidsrisico’s.

E220 – Zeer gevaarlijk
Zwaveldioxide, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, darmstoornissen, longirritaties, bemoeilijkt de vitamine B opname, misselijkheid, astma.

E221 – Zeer gevaarlijk
Natriumsulfiet, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, darmstoornissen, longirritaties, bemoeilijkt de vitamine B opname, misselijkheid, astma.

E222 – Zeer gevaarlijk
Natriumbisulfiet, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, darmstoornissen, longirritaties, bemoeilijkt de vitamine B opname, misselijkheid, astma.

E223 – Zeer gevaarlijk
Natriummetabisulfiet, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, darmstoornissen, longirritaties, bemoeilijkt de vitamine B opname, misselijkheid, astma.

E224 – Zeer gevaarlijk
Kaliummetabisulfiet, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, darmstoornissen, longirritaties, bemoeilijkt de vitamine B opname, misselijkheid, astma.

E225 – Zeer gevaarlijk
Kaliumsulfiet, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, darmstoornissen, longirritaties, bemoeilijkt de vitamine B opname, misselijkheid, astma.

E226 – Zeer gevaarlijk
Calciumsulfiet, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, darmstoornissen, longirritaties, bemoeilijkt de vitamine B opname, misselijkheid, astma.

E227 – Zeer gevaarlijk
Calciumbisulfiet, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, darmstoornissen, longirritaties, bemoeilijkt de vitamine B opname, misselijkheid, astma.

E228 – Zeer gevaarlijk
Kaliumbisulfiet, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, darmstoornissen, longirritaties, bemoeilijkt de vitamine B opname, misselijkheid, astma.

E220 tot en met 228 hebben dezelfde gezondheidsrisico’s.

E230 – Zeer gevaarlijk
Biphenyl, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, misselijkheid, overgeven, oogirritaties, verboden in Australië.

E231 – Zeer gevaarlijk
Onder dit nummer zijn twee namen/stoffen bekend: 2-Hydroxybiphenyl, of Orthophenylfenol, synthetisch conserveermiddel, dit additief heeft kanker bij proefdieren in laboratoria veroorzaakt.

E232 – Zeer gevaarlijk
Natrium-ortho-phenylfenolaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, misselijkheid, overgeven, oogirritaties.

E233 – Zeer gevaarlijk
Thiabendazol, synthetisch conserveermiddel, deze zou van de lijst van de additieven verwijderd zijn, maar wordt net als E23o nog steeds gebruikt als bestrijdingsmiddel van citrusvruchten, is giftig, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: allergieën, misselijkheid, overgeven, oogirritaties.

E234 – Verdacht
Nisine, natuurlijk antibiotisch conserveermiddel.

E235 – Zeer gevaarlijk
Pimaricine, natuurlijk antibiotisch conserveermiddel, wordt ook in de geneeskunde als antibiotica gebruikt, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: misselijkheid, overgeven, eetproblemen, huidirritaties, diarree.

E236 – Zeer gevaarlijk
Mierenzuur, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: kankerverwekkend, giftig voor de nieren, in Frankrijk verboden

E237 – Zeer gevaarlijk
Natriumformiaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: kankerverwekkend, giftig voor de nieren, in Frankrijk verboden.

E238 – Zeer gevaarlijk
Calcumformiaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: kankerverwekkend, giftig voor de nieren, in Engeland verboden.

E239 – Zeer gevaarlijk
Hexamine, synthetisch conserveermiddel gemaakt van ammoniak en formaldehyde, dit additief heeft genetische afwijkingen veroorzaakt bij proefdieren in laboratoria, wordt ook gebruikt in medicijnen voor ontsmetting en in sommige cosmetische producten, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: netelroos, maagstoornissen, urinestoornissen, kankerverwekkend.

E240 – Zeer gevaarlijk
Formaldehyde, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: astma, afbraak rode bloedlichaampjes, kankerverwekkend, verboden in Frankrijk.

E241 – Zeer gevaarlijk
Borax, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: astma, afbraak rode bloedlichaampjes, kankerverwekkend, verboden in Frankrijk.

E242 – Zeer gevaarlijk
Dimethyldicarbonaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: er komt tijdens de afbraak methanol vrij, zie ook E951 (aspartaam).

E249 – Zeer gevaarlijk
Kaliumnitriet, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: Verhinderd het zuurstoftransport in het bloed. kan met andere additieven een chemische reactie aangaan waardoor het erg giftig en kankerverwekkend kan worden, kortademigheid, duizeligheid, hoofdpijn, extra gevaarlijk voor kinderen, ook mag dit in biologische producten verwerkt worden ???? (dus zijn EKO producten net zo onbetrouwbaar).

E250 – Zeer gevaarlijk
Natriumnitriet, synthetisch conserveermiddel, dit additief gaat een reactie aan met keukenzout waardoor het in de maag wordt omgezet tot nitrosamine, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: hyperactiviteit, astma, slapeloosheid, misselijkheid, lage bloeddruk, kankerverwekkend, extra gevaarlijk voor kinderen.

E251 – Zeer gevaarlijk
Natriumnitraat, synthetisch conserveermiddel, een erg gevaarlijk conserveermiddel dat ook wordt gebruikt voor het maken van salpeterzuur, kunstmest en conservering van vleesextracten de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: hyperactiviteit, astma, slapeloosheid, misselijkheid, lage bloeddruk, kankerverwekkend, extra gevaarlijk voor kinderen.

E252 – Zeer gevaarlijk
Kaliumnitraat, synthetisch conserveermiddel dat van dierlijke kadavers of groenteafval is gemaakt, ook gebruikt om kruid en kunstmest te maken en vlees te conserveren, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: hyperactiviteit, kankerverwekkend, extra gevaarlijk voor kinderen.

E260 – Verdacht
Azijnzuur, natuurlijk conserveermiddel, veel gebruikt voedingszuur dat soms ook synthetisch wordt nagebootst op basis van alcohol en chloral en daardoor verdacht omdat er geen zekerheid is of de natuurlijke dan wel de synthetische versie is gebruikt.

E261 – Verdacht
Natriumacetaat, veel gebruikt voedingszuur, natuurlijk of synthetisch conserveermiddel en daardoor verdacht omdat er geen zekerheid is of de natuurlijke dan wel de synthetische versie is gebruikt, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: erg slecht voor mensen met nierklachten.

E262 – Verdacht
Natriumdiacetaat, veel gebruikt voedingszuur, natuurlijk of synthetisch conserveermiddel en daardoor verdacht omdat er geen zekerheid is of de natuurlijke dan wel de synthetische versie is gebruikt, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: gevaarlijk voor zwangere vrouwen en baby’s.

E263 – Veilig
Calciumacetaat, veel gebruikt voedingszuur, natuurlijk of synthetisch conserveermiddel en daardoor verdacht omdat er geen zekerheid is of de natuurlijke dan wel de synthetische versie is gebruikt, schijnt niet giftig te zijn bij oraal gebruik (?????????? dit volgens een rapport, hoe bedenk je het).

E264 – Zeer gevaarlijk
Ammoniumacetaat, veel gebruikt voedingszuur, natuurlijk of synthetisch conserveermiddel en daardoor verdacht omdat er geen zekerheid is of de natuurlijke dan wel de synthetische versie is gebruikt, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: misselijkheid en overgeven.

E270 – Verdacht
Melkzuur, veel gebruikt voedingszuur, natuurlijk of synthetisch conserveermiddel en daardoor verdacht omdat er geen zekerheid is of de natuurlijke dan wel de synthetische versie is gebruikt, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: kan darmstoornissen bij baby’s en kinderen veroorzaken.

E280 – Verdacht
Propionzuur, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: darmstoornissen, migraine.

E281 – Verdacht
Natrium propionaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: darmstoornissen, migraine.

E282 – Verdacht
Calcium propionaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: darmstoornissen, migraine.

E283 – Verdacht
Kalium propionaat, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: darmstoornissen, migraine.

E280 tot en met 283 hebben dezelfde gezondheidsrisico’s.

E284 – Zeer gevaarlijk
Boorzuur, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: diarree, beschadiging interne organen, menstruatiestoornissen, eetproblemen, haaruitval.

E285 – Zeer gevaarlijk
Borax, synthetisch conserveermiddel, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: diarree, beschadiging interne organen, menstruatiestoornissen, eetproblemen, haaruitval.

E284 en 285 hebben dezelfde gezondheidsrisico’s.

E290 – Verdacht
Koolzuurgas, natuurlijk drijgas en/of voedingszuur, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: overgeven, bedwelmingsverschijnselen, verhoogde bloeddruk, kortademigheid.

E296 – Verdacht
Appelzuur, natuurlijk of synthetisch voedingszuur, de volgende gezondheidsrisico’s zijn bekend: darmstoornissen bij baby’s en jonge kinderen, is toegestaan in babyvoeding (?????????? dit volgens een rapport, hoe bedenk je het), in Engeland raad men dit product voor kinderen af.

E297 – Veilig
Fumaarzuur, synthetisch voedingszuur, er zijn geen nadelige eigenschappen bekend en wordt daarom veilig geacht.

Rating: 2.8649517684887 sterren
311 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Mounir
6 jaar geleden

Ik ga bij elke aankoop voortaan kijken of er e factoren in zitten zodra ik het erin zie zitten in het product leg ik het terug en plak ik er een brief bij dat deze e factoren levensbedreigend zijn

Corry
7 jaar geleden

Ik heb astma en vorige week een allergische aanval gehad. Ik heb kruidencreme gegeten, geconserveerd met E202-203-211 zitten. Zijn dus heel gevaarlijk!

VERA
7 jaar geleden

Ik heb net gedroogde pruimen gegeten gecoservieerd met E202, en ik heb meteen erg buikpijn gekregen, ik ben erg bezoorgd, ails het niet over gaat ik ga naar huisarts

s.d
7 jaar geleden

mag ik even een tijltje, wat een muggenzifter bent u dan Dhr. van stokkum. Bedankt voor de informatie!

hr M.J. van \stokkum
8 jaar geleden

Ik wilde weten wat de effecten kunnen zijn van E210 en zag dat daar en bij andere nummers de woorden 'schaad' en 'geld' staan: beide moeten (3e persoon enkelvoud) gespeld worden met een 't'. Bij een site die pretendeert het beter te weten, dienen dit soort fouten vermeden te worden, want zo wordt de info die gepresenteerd wordt twijfelachtig. Ik zie nu dat bij E296 ook zoiets voorkomt: klopt de info wel?
Op hoop van verbetering dan maar!
M. v. Stokkum

Maak jouw eigen website met JouwWeb